Lamp Shades

Small (8") Nautical Chart Lamp Shade

Small (8") Nautical Chart Lamp Shade

Product Code: 2701
Price: $69.95

Medium (12") Nautical Chart Lamp Shade

Medium (12") Nautical Chart Lamp Shade

Product Code: 2702
Price: $99.95

Large (16") Nautical Chart Lamp Shade

Large (16") Nautical Chart Lamp Shade

Product Code: 2703
Price: $129.95

9 Inch Burlap Lamp Shade

9 Inch Burlap Lamp Shade

Product Code: 2720-09
Price: $29.95
 

14 Inch Burlap Lamp Shade

14 Inch Burlap Lamp Shade

Product Code: 2720-14
Price: $39.95
 

16 Inch Burlap Lamp Shade

16 Inch Burlap Lamp Shade

Product Code: 2720-16
Price: $49.95
 

9 Inch Black Parchment Lamp Shade

9 Inch Black Parchment Lamp Shade

Product Code: 2726-09
Price: $29.95
 

14 Inch Black Parchment Lamp Shade

14 Inch Black Parchment Lamp Shade

Product Code: 2726-14
Price: $39.95
 

16 Inch Black Parchment Lamp Shade

16 Inch Black Parchment Lamp Shade

Product Code: 2726-16
Price: $49.95
 

9 Inch Off-White Linen Lamp Shade

9 Inch Off-White Linen Lamp Shade

Product Code: 2716-09
Price: $16.95
 

12 Inch Off-White Linen Lamp Shade

12 Inch Off-White Linen Lamp Shade

Product Code: 2716-12
Price: $21.95
 

14 Inch Off-White Linen Lamp Shade

14 Inch Off-White Linen Lamp Shade

Product Code: 2716-14
Price: $26.95
 

16 Inch Off-White Linen Lamp Shade

16 Inch Off-White Linen Lamp Shade

Product Code: 2716-16
Price: $37.95